ใหม่ USB Optical Mouse MD-TECH (MD-98) Gold/Black ดูขนาดใหญ่กว่า

USB Optical Mouse MD-TECH (MD-98) Gold/Black

สินค้าใหม่

5 รายการ

300.00 บาท รวมภาษีแล้ว

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

USB Optical Mouse MD-TECH (MD-98) Gold/Black
Brand.
md_tech
Model.
MD-98
Interface.
USB Port
High Resolution.
1000-1600dpi
Buttons.
4 Buttons
Cable Length.
1.5 Cable length
System Requirements OS.
Windows 7/ Vista / 2000 / XP
Warranty
1Y
Update 30/09/2558

*ขอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า หรือระงับจำหน่ายในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการ Update ข้อมูล หรือสินค้าขาดตลาด หรือจำหน่ายหมดก่อนกำหนด หรือปฏิบัติตามคำสั่งของราชการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ราคาขายเป็นเงินบาท), ราคาปกติของสินค้าเป็นราคา ณ วันที่ Update สินค้า ทั้งนี้ราคาดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาที่จัดโปรโมชั่น, ภาพใน Page นี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น